Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. János Tóth, PhD. (26.2.2018)

v pondelok 26.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C


15. 02. 2018 12.26 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, 

sa uskutoční dňa 26. februára 2018 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD., pracovníka Katedry matematiky a informatiky Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne na tému:

"O rozdelení istých číselných množín a postupností"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.