Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (9.4.2018)

v pondelok 9.4.2018 o 13:30 hod. v posluchárni C


29. 03. 2018 21.02 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, 

sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,30 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., pracovníka Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach na tému:

"Vybrané aspekty komunikácie v senzorových sieťach"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.