Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Peter Papp, PhD. (5.11.2021)

v piatok 5.11.2021 o 13:30 hod. v posluchárni C


22. 10. 2021 17.49 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 5. novembra 2021 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 13:30 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Petra Pappa, PhD. pracovníka Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Radiačné poškodenie biologických systémov

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Nízkoenergetické elektrón molekulové a klastrové interakcie 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.