Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ján Mazák, PhD. (23.9.2019)

v pondelok 23.9.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C


07. 08. 2019 12.20 hod.
Od: Juraj Tóth

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 23. septembra 2019 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Ján Mazáka, PhD., pracovníka Katedry informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Moderné SAT-solvery ako najefektívnejší nástroj na riešenie kombinatorických problémov

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Hranové farbenia a kružnice v kubických grafoch 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.