Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Beata Čunderlíková, PhD. (20.9.2019)

v piatok 20.9.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


07. 08. 2019 12.16 hod.
Od: Juraj Tóth

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 v miestnosti F1/364 FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Beaty Čunderlíkovej, PhD., pracovníčky Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, Lekárskej fakulty UK v Bratislave na tému:

Fotofyzikálne mechanizmy uplatňované v liečbe onkologických ochorení

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Application of Physiologically Relevant in vitro Tumour Models in Precursor- based Photodynamic Therapy-related Research 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.