Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Tibor Macko, PhD. (22.6.2020)

v pondelok 22.6.2020 o 13:00 hod. v posluchárni C


26. 05. 2020 16.18 hod.
Od: Juraj Tóth

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 22. júna 2020 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Tibora Macka, PhD., pracovníka Katedry algebry a geometrie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Homotopické grupy sfér

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Classification problems in the topology of high-dimensional manifolds 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.