Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Peter Čermák, PhD. (18.9.2019)

v stredu 18.9.2019 o 13:00 hod. v poluchárni C


07. 08. 2019 12.12 hod.
Od: Juraj Tóth

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Petra Čermáka, PhD., pracovníka Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Využitie nízko-teplotnej laserovej spektroskopie vo fyzike

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Molecular Spectroscopy in the 2.3µm Atmospheric Water Window 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.