Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. (14.2.2020)

v piatok 14.2.2020 o 10:00 hod. v posluchárni C


27. 01. 2020 07.51 hod.
Od: Juraj Tóth

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 14. februára 2020 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 10:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Jána Brajerčíka, Ph.D., pracovníka Katedry fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove na tému:

Geometria variačných štruktúr

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Problémy globálnej variačnej geometrie: štruktúry, metódy, invariancia 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.