Verejná habilitačná prednáška - Ing. Marián Mikula, PhD. (13.2.2018)

v utorok 13.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C


01. 02. 2018 10.35 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 13. februára 2018 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná habilitačná prednáška Ing. Mariána Mikulu, PhD., pracovníka Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na tému:

„Koncept nanoštruktúrovaných vrstiev - fyzikálne vlastnosti a aplikačný potenciál 

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Tvrdé nanoštruktúrované vrstvy 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.