Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Karolína Miková, PhD. (8.4.2024)

v pondelok 8.4.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C


18. 03. 2024 12.40 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 8. apríla 2024 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Karolíny Mikovej, PhD. pracovníčky Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Edukačná robotika vo vyučovaní informatiky

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Vzdelávací proces a programovacie konštrukty v edukačnej robotike 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.