Seminár ODI - Katarína Jánošková, Jakub Krcho (15.4.2024)

v pondelok 15.4.2024 o 14:00 hod. v miestnosti I/32


12. 04. 2024 22.55 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: Mgr. Katarína Jánošková

Názov prednášky: Presvedčenia budúcich učiteľov o argumentácii vo vyučovaní

Termín: 15.4.2024, 14:00 hod., I 32

Anotácia: 
Budem hovoriť o tom,čo si myslia budúci učitelia matematiky a informatiky a o používaní argumentácie v ich budúcom vyučovaní. Predstavím, v čom sa ich postoje podobajú a v čom naopak odlišujú.

 

Prednášajúci: Mgr. Jakub Krcho

Názov prednášky: Hodnotenie & Edukačná robotika

Termín: 15.4.2024, 14:00 hod., I 32

Anotácia: 
Minulý semester sme si ukázali, prečo je hodnotenie žiakov dôležité. Hodnotenie žiakov je naozaj podstatná téma a s narastajúcim trendom využívania edukačnej robotiky na školách je dôležité sa pýtať, či aktuálne spôsoby hodnotenia sú vhodné aj pre edukačnú robotiku. Na pondelkovom seminári Vám prinesiem finálne výsledky výskumu, ktorý sa realizoval minulý rok a skúmal, ako hodnotia učitelia svojich žiakov a akým výzvam čelia pri hodnotení žiakov pri práci s edukačnou robotikou. Na základe týchto výsledkov a doteraz uskutočneného prehľadu literatúry sme pokročili v našom dizertačnom výskume ďalej a začali sme skúmať vybrané spôsoby hodnotenia žiakov priamo na vyučovacom procese. Ukážeme si taktiež prvotné výsledky ďalšej fázy dizertačného výskumu, kde sme skúmali hodnotenie prostredníctvom rubrík, sebahodnotenia a vzájomného hodnotenia žiakov. Taktiež by sme radi otvorili diskusiu o ďalšom smerovaní výskumu.