Nadácia Tatra banky - grantová výzva

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024


14. 05. 2024 20.09 hod.
Od: Martina Chovancová

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 5 000 EUR podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky. 

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách v tomto odbore štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe, kde výskum predstavuje nosný pilier kvalitného vzdelávania. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu. 

Cieľ programu 

Podporiť aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. 

Podporíme priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania (patrí tam aj FMFI UK) mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi. 

Termín otvorenia: 2. mája 2024
Termín odovzdania projektov: 1. júla 2024
Celková suma grantu: 25 000 EUR
Maximálna výška podpory pre projekt: 5 000 EUR 

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/digital-pre-vysoke-skoly/