Veľvyslanectvo mladých 2023/2024

Agentúra Star production pripravila v poradí 14. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.


08. 12. 2023 14.45 hod.
Od: Kristína Rostás

Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

Uzávierka prihlášok a projektov je  15. mája 2024 

Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Identifikuj environmentálne, sociálne a spoločenské problémy a navrhni ich riešenie. 

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. 

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím, s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl. 

Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku. 

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na officestarproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2024. 

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – finančné ceny, študijné pobyty, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny.  

Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk