APVV - VV 2023

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023


25. 09. 2023 13.56 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 25. 9. 2023
Dátum a čas uzavretia: 27. 11. 2023, 12:00
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2023.html

Upozorňujeme na zmenu, kedy je žiadateľ povinný dodržať stanovený maximálny rozsah 15 strán v časti žiadosti VV-F (vecný zámer) pre základný výskum a 15 strán v časti žiadosti VV-F (vecný zámer) pre aplikovaný výskum a vývoj.