Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. (18.9.2017)

v pondelok 18.9.2017 o 15:00 hod. v posluchárni C


08. 09. 2017 10.10 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 18. septembra 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 15:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Tatiany Jajcayovej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Thueho-Morseove slová a palindromické uzávery

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Automata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.