Výročná konferencia APVV 2017 (3.10.2017)

v utorok 3.10.2017 o 10:00 hod. v posluchárni F1


20. 09. 2017 22.27 hod.
Od: Martina Sandanusová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3.10.2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Dátum uskutočnenia: 3.10.2017

Čas uskutočnenia: 10:00 hod.  

Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, poslucháreň F1

Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 29. 9. 2017 - prihlasovací formulár.