Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ štúdium na ak. rok 2020/2021

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 28.2.2020


13. 02. 2020 13.30 hod.
Od: Patrik Kmetek

Prihláška na výberové konanie na študentské mobility za účelom štúdia na celý ak. rok 2020/2021 je zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu. Termín podania je do 28.2.2020. O termíne písomnej časti výberového konania budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu.

Pred podaním prihlášky na konkrétnu univerzitu je nutné, aby si študenti na stránkach zahraničnej univerzity dohľadali kurzy, ktoré budú môcť byť uznané ako ekvivalent kurzov ponúkaných na FMFI, prípadne výber kurzov konzultovať priamo s garantom vášho štúdia. Študenti, ktorí sa prihlásia, budú musieť v prihláške uvádzať ich univerzitný email, ktorý bude automaticky doplnený z AISu. Prosíme teda, aby si študenti neprepisovali univerzitný email za svoj súkromný a to z dôvodu ľahšej identifikácie študenta. Všetky informácie z Mobility Online a novinky im v tomto prípade budú chodiť iba na univerzitný email. Študenti musia najneskôr do 22. marca 2020 doplniť v softvéri všetky požadujúce dokumenty. Z dôvodu brexitu sa na anglické univerzity neprihlasujte!

Postup ako podať prihlášku

Viac informácií nájdete aj na stránkach FMFI UK

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetek1uniba.sk alebo osobne na F1 120.