Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ na ak. rok 2020/2021 - stáž a absolventská stáž

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na stáže pre študentov a absolventov v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 31.3.2020, resp. 30.4.2020 (absolventská stáž)


13. 02. 2020 13.36 hod.
Od: Patrik Kmetek

Prihlášky na výberové konania na študentské mobility za účelom stáže aj absolventskej na akademický rok 2020/2021 je potrebné predkladať na predpísanom tlačive „Prihláška“ spolu s prílohami, prostredníctvom podateľne FMFI UK do 31.3.2020 resp. 30.4.2020 (absolventská stáž). O termíne prípadnej písomnej časti výberového konania budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu.

Bližšie informácie: stáž, absoventská stáž

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetek1uniba.sk