Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Michal Mereš, PhD. (3.10.2022)

v utorok 3.10.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online


14. 09. 2022 14.22 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 3. októbra 2022 v miestnosti F1/364 FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Michala Mereša, PhD. pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Určovanie luminozity na experimente ALICE

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Štúdium produkcie podivných častíc v rôznych systémoch zrážky na experimente ALICE 

Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.