Učiteľská mobilita (STA) a mobilita administratívnych pracovníkov (STT) - Erasmus+

pre akademický rok 2020/2021, lehota na prihlásenie do 31.8.2020


22. 06. 2020 13.02 hod.
Od: Juraj Tóth

Otvorená výzva na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021.

Prihlášky ako na učiteľskú mobilitu (STA), tak i mobilitu za účelom školenia (STT) sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

  1. Prihláška na STA/STT mobilitu
  2. Akceptačný list/Pozývací list prijímajúcej inštitúcie

Z dôvodu uľahčenia procesu administrácie mobilít, uchádzačov žiadame, aby v online prihláške vyplnili taktiež svoje bankové údaje. 

Online prihlášky: 

Konečný termín pre podávanie online prihlášok na uvedené typy E+ mobilít, OEPaE+ RUK stanovuje na  31.8.2020 do 23:59 hod.