Stretnutie doktorandov (13.6.2018)

v stredu 13.6.2018 od 9:00 hod. v Skleníku


22. 05. 2018 13.42 hod.
Od: Júlia Pukancová

Cieľom neformálneho stretnutia doktorandov FMFI je odprezentovať si medzi sebou témy našich výskumov. Súčasťou stretnutia budú okrem neformálnej diskusie aj dve pozvané prednášky (doktorand z Prahy a doktorand z Londýna). Prosíme doktorandov, aby sa v prípade záujmu nezáväzne registrovali (registrácia má hlavne orientačný význam) do 6.6.2018. Udalosť bude otvorená pre všetkých priaznivcov. 

Registračný formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg6VC95RsNDNIz-T6T11qMxzWxx-cBEbbsFX1aedsNhPoNGA/viewform 

Organizátori: Otto Kohulák, Vladka Laššáková, Júlia Pukancová

Kontakt: pukancovafmph.uniba.sk
 

Program:  

9:00–9:20Otvorenie - Skleník
9:20–11:50Poster session – Skleník
12:00–12:40Pozvaná prednáška 
Lyophilization of Pharmaceuticals: Theory and Application (EN)
MSc. Rudolf Kohulák, University Collage London 
poslucháreň F1
13:00–14:15Obedná prestávka
14:30–15:10  Pozvaná prednáška
AI Supremacy in Games: Deep Blue, Watson, Cepheus, AlphaGo, DeepStack and TensorCFR (EN)
Mgr. Karel Ha, ČVUT v Praze 
poslucháreň F1
15:20–17:00Poster session – Skleník 
17:00–18:00Voľná diskusia – Skleník