Štipendiá francúzskej vlády

na študijný alebo vedecký pobyt vo Francúzsku (v angličtine alebo vo francúzštine)


13. 02. 2020 09.09 hod.
Od: Juraj Tóth
  • 1. až 4. ročník vysokoškolského štúdia (Kofinancované štipendium 350 eur mesačne)
  • 5. ročník vysokoškolského štúdia (Master 2 = 2. rok mgr. štúdia) – 700 eur mesačne
  • Doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse) : 1060 eur mesačne
  • Vedecko-výskumná stáž : 1704 eur mesačne 

Podrobnejšie informácie, ako aj formulár žiadosti v anglickom alebo francúzskom jazyku nájdete na našej stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Žiadosti je potrebné zaslať poštou na naše oddelenie do 29. februára 2020

Cieľom ponuky štipendií francúzskej vlády je nadviazať spoluprácu medzi slovenskými a francúzskymi univerzitami alebo výskumnými pracoviskami.

Kontakt:
slovaquie.campusfrance.org/sk
martina.saganovadiplomatie.gouv.fr