Športový deň detí na MATFYZE

v piatok 21.6.2024 od 15:00 do 17:00, pavilón športu FMFI UK


29. 05. 2024 10.57 hod.
Od: Martin Dovičák

Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov

Kedy: 21.6.2024 od 15:00 - 17:00

Kde: Pavilón športu FMFI UK

Pre koho: deti zamestnancov UK (0-18 rokov)

Podujatie je súčasťou 10 aktivít súvisiacich s úspešným grantom. https://ktvs.fmph.uniba.sk/article_forms.php?section=5&article_id=881

Prihláška: www.bit.ly/prihlaskadetiFMFI