Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Pavol Quittner (16.5.2024)

vo štvrtok 16.5.2024 o 14:00 hod. v v miestnosti F1 108


13. 05. 2024 15.38 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Pavol Quittner

Názov prednášky: Liouville theorems and universal estimates for superlinear parabolic problems

Termín: 16.5.2024, 14:00 hod., F1 108


Stránka seminára