Seminár ODI - Monika Tomcsányiová (4.3.2024)


29. 02. 2024 12.51 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Názov prednášky: Informatická úniková hra INFOMIX

Termín: 4.3.2024, 14:00 hod., I 32


Anotácia: 
Na seminári predstavíme využitie únikových miestností vo vyučovaní. Uvedieme odporúčania pre návrh obsahu a princíp ich tvorby. Budete si môcť tiež vyskúšať únikovú hru s niekoľkými hádankami s informatickým kontextom. Spolupráca vo dvojiciach alebo aj vo väčšej skupine je užitočná pri objavení princípu hádanky. Riešenie hádanky s využitím digitálnych technológií a zadávanie výsledkov by mal však robiť každý účastník samostatne na svojom vlastnom notebooku, preto si nezabudnite priniesť notebooky. Súčasne so seminárom sa 4.3.2024 o 14:00 otvorí Hra INFOMIX a zúčastniť sa jej bude možné odkiaľkoľvek. Hra je určená záujemcom o lúštenie hádaniek a informatiku vo veku 15 až 99 rokov. Bližšie informácie nájdete na stránke https://edu.fmph.uniba.sk/INFOMIX/