Rigorózna skúška - Mgr. Ján Šajtlava (11.11.2021)

vo štvrtok 11.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F2/126


08. 11. 2021 13.08 hod.
Od: Beáta Svitková
Študijný program:  Učiteľstvo a pedagogické vedy
Uchádzač: Mgr. Ján Šajtlava
Termín a miesto: 1.11.2021, 14:00, F2/126
Komisia: učiteľstvo fyziky
Predseda komisie:doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.