Prospechové štipendium pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

za zimný semester 2017/2018


10. 04. 2018 12.24 hod.
Od: Zdena Solan

Zoznam študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorým bolo dekanom FMFI UK priznané prospechové štipendium za ZS 2017/2018 

1.Martin BohdalEFM
2.Martin ČastvanEFM
3.Ing. Marián DluhýFYZ
4.Róbert DruskaEFM
5.Linda JurkasováAIN
6.Filip KerákAIN
7.Dáša KeszeghováAIN
8.Andrej KormanINF
9.Jakub KrchoupMAIN
10.Nikola KristekováOZE
11.Martin PašenINF
12.Katarína PokrývkováupFYIN
13.Veronika RosinskáMMN
14.Michal SládečekINF

 

Prípadné otázky vám na študijnom oddelení zodpovie Mgr. Solan na č. dv. 2. V prípade záujmu požiadajte o kópiu rozhodnutia o priznaní štipendia.