Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ

Ročné správy: do 10.11.2023, záverečné správy: do 26.1.2024


09. 10. 2023 14.50 hod.
Od: Martina Sandanusová

Podávanie ročných správ za rok 2023 (projekty pokračujúce v roku 2024):
MŠVVaŠ SR do 10.11.2023 do 14.00 hod. na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 14.11.2023 zaslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy. 
Dokumenty na podpis p. dekanovi doručiť najneskôr do 10.11.2023 na CPP (F1-117). Odovzdať je potrebné kvôli registratúre 2xpotvrdenie o podaní správy a 1xcelá správa.

Záverečné správy končiacich v roku 2023:
MŠVVaŠ SR do 26.1.2024 do 14.00 hod. na Portáli vysokých škôlv tlačenej podobe najneskôr do 30.1.2024 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Zasiela sa iba potvrdenie o podaní záverečnej správy podpísané štatutárom (nie celá správa).
Je potrebné, aby dokumenty na podpis p. dekana boli na CPP doručené do 22.1.2024 ( odovzdáva sa 2xpotvrdenie o podaní záverečnej správy a 1xceláspráva kvôli registratúre)

Viac informácií: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2024-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/