prof. Hromkovič: : Data Science - jeden z najatraktívnejších študijných odborov súčasnosti (21.5.2018)

v pondelok 21.5.2018 o 13:30 hod. v posluchárni F1


14. 05. 2018 12.58 hod.
Od: Jozef Masarik

Prednášajúci: prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. (ETH Zurich)

Názov:  Data Science - jeden z najatraktívnejších študijných odborov súčasnosti

Termín: 21.5.2018, 13:30 hod., poslucháreň F1


Abstrakt:
Tento študijný odbor na hranici informatiky a štatistiky sa venuje kľúčovým témam dnešnej doby digitálneho spracovania obrovského množstva údajov. Kľúčové témy ako Big Data, bezpečnosť údajov a Machine Learning stoja v centre pozornosti tohto študijného odboru a ponúkajú jednu z najžiadanejších kvalifikácií súčasnosti. Produkcia vysokokvalifikovaných expertov v oblastiach moderného spracovania údajov by mohla byť jednou z kľúčových služieb fakulty pre spoločnosť a tým aj posilniť postavenie fakulty v rámci univerzity a slovenských vysokých škôl.