Post-doktorandské pozície na FMFI UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.


26. 06. 2017 12.02 hod.
Od: Robert Jajcay

FMFI ponúka 1-ročné pozície (zmluva na dobu určitú) s možnosťou predĺženia o rok a s platom 1200 euro mesačne. Pozície sú otvorené pre každého, kto získal titul PhD v septembri 2013 a neskôr, kdekoľvek na svete, okrem absolventov FMFI UK a pridruženého programu z akadémie.  

Prihlášky zasielajte na Referát doktorandského štúdia.

Prihláška musí obsahovať: 

  • úvodný list kandidáta
  • životopis kandidáta s dôrazom na doterajšie výsledky
  • fotokópiu PhD. diplomu
  • odporúčací list
  • rámcový projekt navrhovaného výskumu a informáciu o tom, s kým plánuje kandidát na fakulte spolupracovať
  • vyjadrenie potenciálneho hostiteľa alebo hostiteľky z FMFI UK. 

 

Termín na podávanie prihlášok: 24.7.2017

Vyhodnotenie prihlášok: do 31.7.2017 

Predpokladný termín nástupu: 1.9.2017