Post-doktorandské pozície na FMFI UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.


02. 06. 2018 15.30 hod.
Od: Róbert Jajcay

FMFI ponúka 1-ročné pozície (zmluva na dobu určitú) s možnosťou predĺženia o rok a s platom 1200 euro mesačne. Pozície sú otvorené pre každého, kto získal titul PhD v septembri 2014 a neskôr, kdekoľvek na svete, okrem absolventov FMFI UK a pridruženého programu z akadémie.  

Prihlášky zasielajte na Referát doktorandského štúdia.

Prihláška musí obsahovať: 

  • úvodný list kandidáta
  • životopis kandidáta s dôrazom na doterajšie výsledky
  • fotokópiu PhD. diplomu
  • odporúčací list
  • rámcový projekt navrhovaného výskumu a informáciu o tom, s kým plánuje kandidát na fakulte spolupracovať
  • vyjadrenie potenciálneho hostiteľa alebo hostiteľky z FMFI UK. 

 

Termín na podávanie prihlášok: 30.6.2018

Vyhodnotenie prihlášok: do 5.7.2018

Predpokladný termín nástupu: 1.10.2018
 

Postdoktorandské pozície - video