Ponuka práce - učiteľ matematiky, fyziky a informatiky

na ZŠ Mierová, Bratislava


31. 05. 2019 13.21 hod.
Od: webmaster

ZŠ Mierová 46, Bratislava prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku:
matematiky, fyziky, informatiky s nástupom od 26. augusta 2019 na plný, prípadne čiastočný úväzok (podľa dohody). 

Platové podmienky:

  • začínajúci učiteľ: 6. platová trieda + 6% (759 + 46 €)
  • samostatný učiteľ: 7. platová trieda (826,50 €) + možnosť zvýšenia zárobku krúžkovou činnosťou, ďalšou mimoriadnou aktivitou. 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet
Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zsmierova.ba@gmail.com

Ďalšie informácie telefonicky na tel. číslo:  02/4329 2180                                                                                                   

Kontaktná osoba:  Mgr. Tomáš Novák, zástupca riaditeľky školy, 0905 479 680