Opustil nás Eduard Boďa

v pondelok 29.4.2024 nás vo veku 79 rokov opustil náš dlhoročný kolega doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., ktorý odborne pôsobil v oblasti analytickej geometrie.


01. 05. 2024 20.24 hod.
Od: Daniel Ševčovič

so zármutkom vám musím oznámiť, že včera ráno nás vo veku 79 rokov navždy opustil náš dlhoročný a kolega a priateľ doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc. Celý svoj život pôsobil na našej Katedre geometrie a deskriptívnej  geometrie, neskôr na Katedre algebry a geometrie. Bol vynikajúcim učiteľom. S obrovským zanietením a láskou sa venoval svojim študentom. Odborne pôsobil v oblasti algebrickej geometrie a skúmal násobnosti prienikov rôznych algebrických variet a algebrických ideálov. Dlhé roky viedol oddelenie geometrie na katedre. Významne prispel k rozvoju doktorandského štúdia na našej fakulte. Na prelome milénia bol prvým prodekanom pre postgraduálne štúdium na našej fakulte. 

Docenta Eduarda Boďu som mal možnosť osobne spoznať pred temer štyridsiatimi rokmi. Bol láskavým a dobrým človekom, ktorý vždy hľadal rozumné riešenia a to aj v zložitých a neľahkých dobách vývoja našej fakulty.

Pohreb doc. Eduarda Boďu bude v piatok 3.5.2024  o 12.30 hod. v bratislavskom krematóriu. 

Česť Tvojej pamiatke Edo! 

Daniel Ševčovič
dekan