Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň (16.5.2018)

v stredu 16.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


10. 05. 2018 11.18 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 

Názov: Malé modulárne reaktory

Termín: 16.5.2018, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)


Abstrakt:
Jadrová energetika dosiahla tak vysoký stupeň zložitosti, finančnej náročnosti a „sociálnej výbušnosti“, že sa jej rozvoj najmä v Európe spomaľuje až zastavuje. Jej ďalšia existencia musí byť založená na nových prístupoch a nových zariadeniach. Malé modulárne reaktory môžu byť novým impulzom a budúcnosťou JE. Nebojme sa o nich snívať!