Nukleárny seminár - Miroslav Ješkovský (3.5.2023)

v stredu 3.5.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


27. 04. 2023 11.39 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 doc. RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.

Názov: Vývoj AMS v CENTA laboratóriu

Termín: 3.5.2023, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Urýchľovačová hmotnostná spektrometria (AMS z angl. accelerator mass spectrometry) je v súčastnosti najcitlivejšia metóda na meranie dlhožijúcich izotopov. Má široké uplatnenie v mnohých vedných odboroch od archeológie, cez umenie, históriu, environmentálne a geologické vedy, biomedicínsky výskum až po jadrovú fyziku a astrofyziku. Minulý rok v lete bol doplnený urýchľovačový systém v laboratóriu CENTA o kľúčové komponenty, ktoré v súčastnosti umožňujú plnohodnotnú analýzu mikrogramových vzoriek. Počas semináru bude poslucháčom priblížené aktuálne vybavenie laboratória a načrtnuté jeho možnosti. Budú prezentované predbežné výsledky meraní, ktoré charakterizujú celý systém so zameraním na reprodukovateľnosť a presnosť dosiahnutých výsledkov.