Nukleárny seminár - Michal Dubovský (10.11.2021)

v stredu 10.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online


04. 11. 2021 10.01 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Michal Dubovský, PhD.

Názov: Štúdium asociovanej produkcie top-kvarkového páru a Z bozónu na experimente ATLAS v Run II dátach

Termín: 10.11.2021, 14:00 hod., F1/364 aj MS Teams 

Abstrakt:
Zvýšenie energie zrážok na urýchlovači LHC v CERNe na 13 TeV, a nazbieranie celkovej integrovanej luminozity 139/fb experimentom ATLAS pri tejto energii, nám umožnilo merať procesy, ktoré boli do tejto doby experimentálne nedostupné. Jedným z týchto procesov je asociovaná produkcia top-kvarkového páru a Z bozónu. Ide o zriedkavý proces predpovedný Štandardným Modelom, s hodnotou účinného prierezu 0.863 pb (NLO+NNLL). Tento proces bol prvý krát pozorovaný (s významnosťou viac ako 5 sigma) experimentom CMS na dátach z rokov 2015 a 2016. ATLAS kolaborácia následne opublikovala taktiež meranie na dátach z rovnakého obdobia. V roku 2021 ATLAS kolaborácia opublikovala ďalšie meranie účinného prierezu ttZ, tento krát už aj s diferenciálnym účinným prierezom a na dátach z celého Runu II (2015-2018). Seminár bude zameraný na tieto posledné 2 merania opublikované ATLAS kolaboráciou.