MSCA-IF-2018: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS - informačný seminár k výzve (15.5.2018)

v utorok 15.5.2018 o 13:30 v zasadačke rektora


17. 04. 2018 15.16 hod.
Od: Martina Sandanusová

V súvislosti s aktuálne otvorenou výzvou si Vás Oddelenie projektov Rektorátu UK dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve MSCA-IF-2018: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS na predkladanie žiadostí oindividuálne štipendiá vrámci akcií Marie Skłodowska-Curie. Seminár sa uskutoční 15. mája 2018 so začiatkom o13.30 h vzasadačke rektora UK na Šafárikovom nám. 6 (nová budova).

Podujatie zahŕňa: 

  • aktuálne podmienky a termíny výzvy,
  • informácie o novej výzve Widening Fellowships,
  • proces prípravy žiadosti a hodnotenia,
  • prezentovanie osobných skúsenosti úspešného štipendistu MSCA-IF, ktorý pôsobí na PriF UK,
  • prezentáciu podporných služieb Oddelenia projektov RUK.

Účasť na seminári prosíme potvrdiť registráciou na https://goo.gl/forms/AhRKQ3G16sCYXWgW2.