Lehota na podávanie návrhov kandidátov do AS FMFI UK

9.5.2018 do 12:00 hod.


29. 03. 2018 21.27 hod.
Od: Róbert Kysel

Viac informácií na stránkach AS FMFI UK: 

  • voľby do zamestaneckej časti AS FMFI UK 
  • voľby do ŠKASu