Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium

Termín: do 6.6.2020


20. 04. 2020 16.32 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov magisterského štúdia končiacich v akademickom roku 2019/2020, aby:  

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie
  • z dôvodu epidemiologickej situácie osobná účasť študenta nie je potrebná

Termín: najneskôr 6. 6. 2020