Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium

v akademickom roku 2017/2018, termín do 15.6.2018


24. 05. 2018 23.29 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov bakalárskeho štúdia končiacich v akad. roku 2017/2018, aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia,  
  • osobne prišli  na ŠO dať si potvrdiť splnenie študijných výsledkov, kde zároveň podpíšu výpis vykonaných skúšok.  

Termín: najneskôr 15. 6. 2018