Kontrolná etapa - letný semester 2022/2023

Termín: do 6.7.2023


17. 05. 2023 14.30 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov (okrem študentov končiacich štúdium), aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie 
  • osobná účasť študenta na študijnom oddelení nie je potrebná

Termín: najneskôr 6.7.2023