Kontrolná etapa - letný semester 2019/2020

Termín: do 5.7.2020


20. 04. 2020 16.43 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov (okrem študentov končiacich štúdium), aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie 
  • z dôvodu epidemiologickej situácie osobná účasť študenta nie je potrebná

Termín: najneskôr 5. 7. 2020