Kontrolná etapa - letný semester 2017/2018

Termín: do 6.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium


24. 05. 2018 23.37 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov (okrem študentov  končiacich štúdium), aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia,  
  • osobne prišli  na ŠO dať si potvrdiť splnenie študijných výsledkov na postup do ďalšieho roku štúdia, kde zároveň podpíšu výpis vykonaných skúšok. 

Termín: najneskôr 6. 7. 2018