KEGA 2025

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025


02. 04. 2024 13.26 hod.
Od: Martina Chovancová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl najneskôr do 30.4.2024 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke)

Viac na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotacie-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2025-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2024/