Jesenné stretnutie doktorandského štúdia (14.10.2019)

v pondelok 14.10.2019 o 14:00 hod. v posluchárni F1


09. 10. 2019 13.21 hod.
Od: Róbert Jajcay

Pozývame Vás na stretnutie doktorandov, školiteľov, garantov, vedenia fakulty a priateľov doktorandského štúdia. Súčasťou stretnutia bude aj udelenie Cien dekana za najlepšiu dizertačnú prácu v oblastiach Matematiky, Fyziky, Informatiky a Didaktiky.