International & Erasmus+ Day (10.10.2019)

vo štvrtok 10.10.2019 o 10:00 hod. v priestoroch UK na Šafárikovom námestí


09. 10. 2019 09.44 hod.
Od: Patrik Kmetek

Program: 

10:00 

Otvorenie (Foyer UK)
10:00 - 14:00 Informačné stánky (Foyer UK)
10:00 – 12:00 Workshopy pre záujemcov o absolventské stáže (Foyer UK, S3)
13:00 - 13:20Prezentácia ERASMUS TEAM UK
13:20 - 13:40 Prezentácia SAIA
13:40 - 14:00Prezentácia WorkSpace Europe

Prezentácie sa budú konať v Aule UK