Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation (12.6.2018)

v utorok 12.6.2018 o 9:00 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste


07. 06. 2018 10.21 hod.
Od: Martina Sandanusová

Národná kancelária NCP Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s TC AV ČR pozývajú na informačný deň v oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, ktorého cieľom je priblížiť pracovný program 2018 s ťažiskom na Twinning.

Kľúčovým rečníkom bude Telemachos TELEMACHOU, zástupca Európskej Komisie.

Dôležitou súčasťou podujatia budú informácie zamerané na prípravu konkurencieschopný projektu podmienky, tipy ako efektívne reagovať na aktuálne výzvy.

Praktické informácie z oblasti finančného plánovania a manažmentu, ale aj otázky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva s prihliadnutím na požiadavky výzvy Twinning prednesú Dr. Viera Petrášová a Ing. Peter Beňo.

Registrácia je otvorená do 11. júna a je predpokladom účasti na podujatí.
Termín konania: 12. jún 2018
Miesto konania: CVTI SR, Bratislava, Lamačská cesta 8/A 

Bližšie informácie o podujatí a registrácii