Horizon Europe (2021-2027) - Informačný deň (29.10.2020)

Národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021-2027) sa uskutoční 29.10.2020.


27. 09. 2020 08.17 hod.
Od: Juraj Tóth

Termín: 29.10.2020, 9:00 - 16:00 hod. 

Forma: online

Hlavným cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový rámcový program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedecko-výskumným pracovníkom, inovátorom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom súkromnej sféry, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

V úvode podujatia si môžete vypočuť príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže príhovor generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Roberta Ševčíka. Hlavný príhovor podujatia poskytne generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD), Jean-Eric Paquet.

Bližšie informácie vrátane programu podujatia a registrácia