Granty UK - záverečné správy za rok 2017

Termín: 12.12.2017


10. 11. 2017 09.21 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín podávania záverečných správ za rok 2017: 

  • vedúci grantu podáva elektronickú správu do 12.12.2017
  • tlačenú verziu do 31.12.2017 na RUK

Požiadavky na posledné finančné operácie je potrebné dať na zúčtovanie na ekonomické oddelenie najneskôr do 5.12.2017.

V prípade záujmu o zaslanie záverečnej správy cez CPP, je potrebné túto predložiť do 18.12.2017 do 13:00 na CPP (F1/118)

K správe je potrebné priložiť separáty publikácií a doklady o účasti na konferenciách a pod. Samostatnou časťou správy bude podrobné vyúčtovanie pridelených prostriedkov. Obidve časti správy aj s prílohami treba predložiť, tak aby predstavovali dva samostatné dokumenty riadne označené číslom projektu, názvom projektu, menom a podpisom.
Je potrebné si preštudovať Vnútorný predpis č. 23/2017 a jeho prílohy