Granty UK 2018

Termín na podávanie žiadostí: 31.12.2017


10. 11. 2017 09.27 hod.
Od: Martina Sandanusová

Žiadosti sa podávajú iba elektronicky. 

O Granty UK môžu žiadať len doktorandi študujúci v dennej forme štúdia na fakulte. Všetky ďalšie podrobnosti a informácie sú zverejnené na stránkach UK